Η αγάπη είναι η σύνδεση με την ύλη. Χωρίς αυτήν δεν θέλεις να ζεις.

2016-11-06 15:14